Project omschrijving

Brinkman complex

Het ontmantelen van de bestaande W-installatie en het aanbrengen van een toiletvoorziening voor tijdens de bouw. Dit als voorbereiding op een herontwikkelingsproject naar 122 appartementen.

Mohr is verantwoordelijk voor de gehele W-installatie, van ontwerp t/m realisatie !

MOHR Installatietechniek, meer dan techniek alleen.