Installatietechniek

Sanitairtechniek

Onder sanitairtechniek verstaat Mohr Installatietechniek water en afvoeren. Ook voor de aanleg van sanitaire ruimtes, toiletten, etc. of het aanpassen daarvan aan de eisen van deze tijd. Wij zijn erkend water technisch installateur en werken volgens actuele regelgeving. MOHR combineert technische kennis met een goed advies. De ruime keuze in het sanitair doen wij in samenspraak met onze diverse leveranciers, kwaliteit staat hierin voorop.

Rioleringstechniek

Mohr ontwerpt, realiseert en onderhoudt rioolsystemen voor woningcomplexen en utiliteitsbouw. Dat doen wij met behulp van de nieuwste techniek en inzet van eigentijdse middelen. Hierdoor garanderen wij continuïteit met zekerheid van duurzame kwaliteit.

Pluvia systemen

Met het onderdruksysteem stelt Mohr dat het een duurzaam alternatief heeft om een hemelwaterafvoer aan te brengen. Daarbij komt dat het een lange levensduur heeft en er tevens een besparing van standleidingen zal zijn, wat weer een maximale ruimte benutting oplevert.